Janson Psychoanalyse en Psychotherapie Leeuwarden

Praktijk voor individuele behandeling, behandeladvies, leertherapie en supervisie
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 13.30-14.00
Naar contact

Uitgangspunten

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gebaseerd op de theorie van Freud, maar ook op moderne hedendaagse psychoanalytische theorieën en inzichten. Mensen worden in hun belevingen en in hun doen en laten gestuurd door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Ervaringen in de vroege jeugd maar ook latere ervaringen, hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen. Het is bekend dat mensen in hun leven onbewust steeds dezelfde patronen in belevingen en gedragingen herhalen, zelfs wanneer dat vervelende gevolgen heeft.

Psychoanalytische psychotherapie

De behandeling is gericht op contact maken met wat er in u omgaat. Het uiten van uw gedachten, gevoelens en fantasieën, het leren kennen van de angsten die dit oproept en de manieren waarop u deze angsten uit de weg gaat, staan centraal. Sessies duren driekwartier en vinden een of twee keer per week plaats.

Psychoanalyse

Psychoanalyse is niet primair gericht op het wegnemen van klachten en symptomen, maar op het vergroten van zelfkennis en contact maken met uw innerlijke belevingen. Het is een intensievere behandelvorm dan psychoanalytische psychotherapie. Sessies duren eveneens drie kwartier, maar vinden vier of vijf keer per week plaats.