Psychoanalyse

Psychoanalyse is gebaseerd op psychoanalytische theorieën en inzichten. Het is een intensievere behandelvorm dan psychoanalytische psychotherapie. Sessies duren eveneens drie kwartier, maar vinden vier of vijf keer per week plaats.

Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vrije associatie. Dit betekent dat u gevraagd wordt alles te zeggen wat in u opkomt. Het is de bedoeling dat u uw gewone dagelijkse bezigheden, zoals werk en opleiding, zoveel mogelijk continueert. Mensen zijn meestal meerdere jaren in analyse.

Psychoanalyse is niet primair gericht op het wegnemen van klachten en symptomen, maar op het vergroten van zelfkennis en contact maken met uw innerlijke belevingen. Mede door de hoge frequentie van de sessies zullen interactiepatronen, die vaak al heel vroeg in het leven zijn ontstaan, herhaald en beleefd worden in de relatie met mij. Bewustwording van deze patronen, en van onbewuste motieven die ten grondslag liggen aan uw gedrag en belevingen staan centraal.

Door te liggen op een bank, waarbij ik achter u zit, kan dit soms moeilijke proces worden bevorderd.