Leertherapie en supervisie

Mensen die in opleiding zijn tot psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater dienen voor hun opleiding vaak enige tijd in leertherapie te gaan. Maar ook ervaren professionals en professionals die niet in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn, zoals managers, huisartsen, maatschappelijk werkers of medisch specialisten, kunnen behoefte hebben de kwaliteit van hun functioneren te verbeteren. Dit kan door het volgen van leertherapie en door het volgen van supervisie.

Ik ben door de Rinogroep-Utrecht en door Opleidingsinstituut PPO te Groningen erkend als leertherapeut voor psychotherapeuten in opleiding. Tevens ben ik erkend leertherapeut voor psychiaters in opleiding.

Sinds enkele jaren geef ik supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog, aan artsen in opleiding tot psychiater en aan andere professionals in de gezondheidszorg. De supervisie kan betrekking hebben op diagnostiek, behandelingen of op andere onderwerpen. Ik ben opgenomen in het Register Supervisoren Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

De kosten van leertherapie en supervisie bedragen € 100,- per sessie van driekwartier.  Voor de intakegesprekken breng ik € 150,- per gesprek in rekening.